De volgende artikelen zijn rechts te lezen:

Waarschuwing Parfenac

 

 
 
 

Wisseltruc met eczeemcrème Parfenac

08-09-2006 | Eczeemcrème Parfenac mag alleen op recept worden verkocht. Toch zijn de tubetjes nog steeds zonder doktersvoorschrift verkrijgbaar. Dat blijkt uit een rondgang van de Gezondgids bij 29 apotheken en 38 drogisterijen. Opvallend is dat de fabrikant Chefaro onder vrijwel dezelfde merknaam (Parfenac Intensief) een heel andere zalf verkoopt. Zonder de betwiste werkbare stof met vrijwel dezelfde verpakking. Dit alles zonder de consument hierover goed te informeren.

Al eerder schreef de Gezondgids over de omstreden werking en bijwerkingen van eczeem crème bufexamac (parfenac). De Gezondgids informeerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen waarop het middel alleen nog mag worden verkocht op recept van een arts. Desondanks was het middel nog zonder recept te koop bij 3 drogisterijen en 3 apotheken van de bezochte apotheken en drogisterijen. De Consumentenbond heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierover geïnformeerd.

Bron: www.vmce.nl & de Consumentenbond

Parfenac recept-plichtig!

10-08-2005 | Parfenac, een crème die is geregistreerd voor atopische en contactdermatitis is bij de apotheek niet meer zonder recept verkrijgbaar. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt dit op haar website.

Het CBG heeft eind april besloten de afleverstatus te wijzigen na een herbeoordeling van de werkzaamheid en de veiligheid. Deze herbeoordeling vond plaats naar aanleiding van publicaties over de mate van klinische werkzaamheid. Hierin zijn bijwerkingen, zoals lokale irritatie, een hoge mate van sensibilisatie, contactdermatitis en gegeneraliseerde vormen van allergie beschreven. Ook kan sensibilisatie optreden. Op grond hiervan acht het College gebruik zonder medisch voorschrift niet gerechtvaardigd.
Chefaro, de producent van Parfenac maakt juist reclame met een gunstig bijwerkingenprofiel van het middel. Het bedrijf heeft zich verzet tegen het besluit van het CBG en bij de Rechtbank Rotterdam gevraagd middels een voorlopige voorziening het geneesmiddel niet-receptplichtig te houden. De rechtbank wees dit verzoek af. Chefaro is inmiddels via een bezwaarschrift een procedure bij de rechtbank gestart om het besluit van het CBG aan te vechten. Wanneer in deze rechtszaak een uitspraak komt, is nog niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van Chefaro hebben inmiddels alle apotheken een schrijven ontvangen dat het middel receptplichtig is. Voor er een nieuwe uitspraak is, haalt Chefaro het middel echter niet uit de schappen van de drogist. Volgens het CBG mag het middel er niet meer liggen, maar is het geen probleem dat bestaande voorraden nog worden verkocht. ’Er is geen gevaar voor de volksgezondheid’, aldus de perswoordvoerder.

Op haar website www.chefaro.com maakt Chefaro nog steeds reclame voor het middel. Dit is voor receptgeneesmiddelen verboden.

Bron: Medisch Contact

Pas op met Parfenac bij kinderen met ernstig eczeem!

Parfenac (bufexamac) wordt momenteel actief gepromoot. Parfenac is langer op de markt, maar wordt nu onder de aandacht gebracht als "de eerste vrij-verkrijgbare non-steroide behandeling voor eczeem". Het actieve bestanddeel van Parfenac is bufexamac. Bufexamac is en was reeds vrij verkrijgbaar onder de merknamen Droxaryl en Parfenac. Bufexemac is een medicament van de klasse 'Non Steroid Anti Inflammatory Drugs' (NSAID), dezelfde klasse als diclofenac, naproxen-natrium, ibuprofen etc. Het kan worden gegeven als anti-jeuk-middel en kan derhalve ook bij eczeem ingezet worden.

Het nadeel van Bufexemac - dit is in 1997 reeds bevestigd door dermatologen van het AMC - is dat er snel contactallergie voor het middel kan ontstaan, met name als er sprake is van uitgebreid en ernstig eczeem. Het middel wordt dan namelijk op grote oppervlakken gebruikt en omdat de huid open is, kan het middel dieper in de huid doordringen. Het AMC geeft daarom het volgende advies over Parfenac (bron: www.vmce.nl):

"Parfenac is een corticosteroïdvrije crème die wordt gebruikt bij de behandeling van beginnende of milde vormen van atopisch eczeem of contactallergisch eczeem. Doordat de crème geen corticosteroïden bevat wordt deze ook vaak geadviseerd voor de behandeling van eczeem bij zuigelingen en jonge kinderen.Voor ernstige vormen van eczeem worden andere middelen voorgeschreven; raadpleeg hiervoor uw arts. Verder kan de crème ook worden toegepast bij huidirritatie en bij jeuk door insectenbeten. Er bestaat een kans op lokale irritatie en op contactallergie. De kans op contactallergie is vooral aanwezig bij personen met een ernstig atopisch eczeem. Hierbij is de huidbarrière al stuk door het vele krabben. Hierdoor komt bufexamac, het actief bestanddeel van Parfenac, gemakkelijker en in grotere hoeveelheden de huid binnen waardoor de persoon voor dit middel gemakkelijker overgevoelig wordt. Bij ernstig atopisch eczeem wordt dan ook afgeraden om Parfenac te gebruiken.”

Chefaro lijkt het hiermee eens te zijn, want van de VMCE ontving ik dit citaat van apotheker Drs. S.G.W. Oortgiese van Chefaro: "Geneesmiddelen, zoals bufexamac, hebben naast een werking ook bijwerkingen. Bufexamac is een NSAID. NSAIDs kunnen cutane [op de huid, red.] bijwerkingen hebben. Doordat patiënten met een cutane aandoening [huidaandoening, red.] een meer sensibele huid hebben zullen zij vaker reageren op cutaan geappliceerde lichaamsvreemde agentia [op de huid toegepaste (genees)middelen, red.]."

Kortom: Parfenac kan leiden tot contactallergieën en wordt daarom afgeraden voor kinderen met ernstig en uitgebreid eczeem. Ikzelf heb het voor mijn kinderen daarom niet mogen gebruiken. Bij ernstig eczeem kan Parfenac eventueel wel een behandeloptie zijn - b.v. wanneer corticosteroïden, Protopic of Elidel niet werken - wanneer het door een specialist wordt voorgeschreven. Ga niet zelf experimenteren en laat een specialist bepalen wat voor jullie kind het beste medicament is (en ga altijd op zoek naar mogelijke oorzaken).

Ik hoop dat een ieder hiermee in staat is de juiste afweging te maken om wel of niet Parfenac te gebruiken.

Zie ook de informatie op de website van de Vereniging van Mensen met Constitutioneel Eczeem (www.vmce.nl)

Herbeoordeling van Parfenac en Droxaryl

15-02-2005 | Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is begonnen met de herbeoordeling van de balans werkzaamheid versus schadelijkheid van Parfenac crème en Droxaryl crème en zalf en zal binnenkort over deze geneesmiddelen een beslissing nemen. De herbeoordeling vindt plaats op grond van recente hernieuwd geuite zorgen over de veiligheid van het werkzame bestanddeel bufexamac en publicaties over de mate van klinische werkzaamheid. Bijwerkingen zoals lokale irritatie, hoge mate van sensibilisatie, contact dermatitis en vormen van allergie zijn beschreven. Sensibilisatie zou zich kunnen uiten in het onvoldoende verbeteren van de ziekte waartegen het middel gebruikt wordt door de patiënt.

Parfenac crème en Droxaryl crème en zalf zijn begin van de jaren ‘70 geregistreerd voor de behandeling van ‘atopische dermatitis’ en ‘contactdermatitis’. Het werkzame bestanddeel is bufexamac. Deze geneesmiddelen zijn zonder recept van een arts verkrijgbaar.

Bron: www.vmce.nl

Naar boven...