De volgende artikelen zijn rechts te lezen:

Algemene informatie alternatieve therapieën

Bioresonantie

Naet therapie

Orthomoleculaire voeding

Homeopathie

Chinese zalven

Bach Bloesem

Touch for Health

 
 
 

Algemene informatie alternatieve therapieën

Algemene informatie alternatieve therapieën

Het frustrerende van eczeem is dat het niet te genezen is. Soms kunnen de klachten oplossen door een streng dieet, maar vaak is het niet 100% onder controle te krijgen. Als de reguliere geneeswijze je niet verder kan helpen, is de neiging groot verder te gaan kijken bij de alternatieve geneeswijzen. Er zijn voldoende succes verhalen, maar wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Het vervelende van de alternatieve genezers is, dat er veel kaf onder het koren zit. Zorg dat je in ieder geval niet bij een 'kwakzalver' terechtkomt en kies bij voorkeur iemand die ook arts is (geweest) of in ieder geval niet tegen reguliere geneeswijze is.

Uiteindelijk vinden veel mensen verlichting met alternatieve therapieën.

"Zelf is in ons geval de ommekeer bij onze jongste bereikt door een intensieve behandeling met bioresonantie in combinatie met homeopathie. Alhoewel wij aanvankelijk niet echt open stonden voor alternatieve therapie, stonden wij indertijd met onze rug tegen de muur en moesten elders hulp gaan zoeken. Na maanden intensieve therapie kregen we een ander kind en daar zijn we nog dagelijks dankbaar voor!"

Los van onze eigen ervaring, weet ik via alle contacten met ouders van kinderen met eczeem (via mijn site en via mijn mailinglijsten) dat zowel Bioresonantie als Naet therapie vaak succes oplevert. Ook hier valt of staat het met een goede behandelaar en blijft het belangrijk geen onvoorwaardelijke genezing te verwachten.

Zie tips voor het op zoek gaan naar de juiste alternatieve hulp!

Naar boven...

Bioresonantie

Onder bioresonantie wordt verstaan het complex van electro-magnetische trillingen in het menselijk lichaam. Met behulp van zeer gevoelige apparatuur kunnen deze trillingen worden gemeten. Onderzoeken hebben aangetoond dat het trillingspatroon voor elk individu uniek is. Ook is vastgesteld dat stoornissen in het functioneren van bepaalde organen terug te vinden zijn in het trillingspatroon.

In de reguliere geneeskunde wordt reeds van dit fenomeen gebruik gemaakt bij het hartonderzoek en het hersenonderzoek, n.l. het elektrocardiogram (ECG) en het elektro-encefalogram (EEG).

Bij de bioresonantie-therapie wordt gebruik gemaakt van het BICOM-apparaat. Dit apparaat is in staat het electro-magnetische trillingspatroon van het lichaam op te vangen en door middel van een gevoelig elektronisch filter in twee groepen te verdelen. Dit zijn de normale (gezonde) trillingen en de afwijkende (zieke) trillingen. Het BICOM-apparaat kan vervolgens de "gezonde" trillingen naar behoefte versterken of verzwakken en de "zieke" trillingen neutraliseren. Het apparaat kan op deze wijze het trillingspatroon van de patiënt veranderen. Daardoor worden de Biochemische reacties in de betreffende organen beïnvloed, wat op zijn beurt een beter functioneren van het orgaan bewerkstelligt.
NB. Alleen de trillingen die het lichaam doorgeeft aan het apparaat worden al of niet omgevormd teruggestuurd naar het lichaam. Het BICOM-apparaat voegt niets toe, ook geen elektrische stroom.

Welke klachten kunnen met de Bioresonantie-Therapie behandeld worden:

  • chronische ontstekingen;
  • allergische aandoeningen;
  • weerstandsverlaging;
  • onvoldoende of gebrekkige afvoer van afval- of schadelijke stoffen uit het lichaam
    wanneer organen energetisch onvoldoende functioneren door energieverstoringen.

Ofschoon de behandeling niet pijnlijk is kan het lichaam reageren met een licht warmte gevoel, kriebelen of trekken. Al deze reacties van het lichaam dient u aan de behandelaar te vertellen.
Voor het afvoeren van afvalstoffen en/of giftige stoffen is het belangrijk veel te drinken.

Schadelijke bijwerkingen van de Bioresonantie-Therapie zijn niet bekend. Wel is het mogelijk dat de eventuele afvoer van afvalstoffen tijdelijk gepaard gaat met lichaamsreacties zoals verkoudheid, diarree of hoofdpijn.

Het is gebleken dat bij moeilijk te traceren (chronische) klachten en allergieën, de diagnose vaak sneller gesteld kan worden, dan met behulp van andere tot nu toe bekende diagnostische mogelijkheden. Ook het genezingsproces verloopt doorgaans sneller bij gebruik van de Bioresonantie-Therapie.
In de praktijk biedt de biotensor (dat is het apparaat waar mee gewerkt wordt) dan ook een goede mogelijkheid (naast de electro-accupunctuur) om op een eenvoudige en snelle wijze belastingen van het lichaam op te sporen.
Vooral bij baby's en jonge kinderen is dit een prachtige aanvullende testmethode.

Adressen Bioresonantie therapeuten
Artsen vereniging voor Bio-fysische Geneeskunde en Bio-Informatie Therapie, tel. 030 - 6594649 (woensdag van 11.00-13.00 uur) of www.abb-artsen.nl. Hier kan je ook adressen van artsen bij jou in de buurt opvragen. Omdat deze nog weleens willen wijzigen (sommige hebben lange wachtlijsten, of er komen nieuwe bij), vermeld ik hier geen adressen: je kan het beste de meest recente lijst bij hen opvragen.

Meer info op www.bioresonantie.nl

Naar boven...

NAET therapie


Aan deze methode ligt een gecombineerde kennis ten grondslag van allopathie, oosterse geneeskunde en acupunctuur, chiropraxie, kinesiologie en voedingsleer.
Dr. Devi Nambudripad geeft de volgende eenvoudige definitie van allergie: " Een allergie is een ongunstige reactie van een individu, in lichamelijk, fysiologisch en (of) psychologisch opzicht, op de aanwezigheid van één of meer stoffen die allergenen worden genoemd".
Voor de meeste mensen zijn diezelfde substanties evenwel onschadelijk of worden goed verdragen en zijn soms zelfs nuttig voor hun gezondheid.
Dr. Nambudripad benadert eigenlijke allergieën - waarbij in het organisme gammaglobulinen van het type E (IgE) vrijkomen -, op dezelfde wijze als intoleranties, gevoeligheden en overgevoeligheden. Haar techniek identificeert en behandelt deze namelijk op dezelfde manier.

Door verder door te denken, gesteund op de theorie van de oosterse geneeskunde (volgens welke "alles op aarde wordt omgeven door een veld van elektromagnetische energie") blijkt dat deze "ongunstige reactie" kan worden gedefinieerd als een "verstoord evenwicht van de (lichaams) energie veroorzaakt door de clash van twee of meer incompatibele energiestromen".

Deze clash veroorzaakt de blokkering van energiestromen in de meridianen (vitale energiebanen), waarvan de ophoping verschillende aandoeningen en ziekteverschijnselen kan doen ontstaan. Incompatibiliteiten of evenwichtsverstoringen van energiestromen die diverse ziektes en malaises tot gevolg kunnen hebben worden dus systematisch beschouwd als synoniem aan "allergie" in het kader van deze methode. Uitgaande van dat principe, blijkt bovendien dat een individu potentieel allergisch kan zijn voor "alles wat er onder de zon bestaat (de zon zelf,
d.w.z. de straling, inbegrepen), zelfs voor zijn eigen organen en weefsels.

In haar speurtocht ter identificatie van de oorzaken van deze reacties is Dr. Nambudripad gestuit op een essentieel postulaat (waar van de juistheid is vastgesteld door duizenden behandelde gevallen) volgens welke de allergische reactie in feite wordt ingegeven door de hersenen naar gelang de manier waarop de betreffende substantie wordt waargenomen. Wanneer de hersenen deze waarnemen als een bedreiging voor het organisme, dan bevelen
zij het immuunsysteem de afweer in staat van paraatheid te brengen om de "invasie" te bestrijden. Dit uit zich in de allergische reactie, waarvan de eerste symptomen over het algemeen tot doel hebben de "indringer te verjagen".
Het blijkt nu dat deze waarneming meestal foutief is en dat de hersenen ons verraden door een verkeerde reactie teweeg te brengen. De reden van die foutieve waarneming kan verband houden met celveranderingen en -mutaties, door de generaties heen, en met de moeite die het menselijk lichaam soms heeft om zich aan te passen aan de constante evolutie van zijn leefmilieu
(op het gebied van chemie, klimaat, technologie.).

Daarom, hebben allergische reacties over het algemeen maar heel weinig te maken met de intrinsieke eigenschappen van de substanties die deze teweegbrengen. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die uiterst allergeen zijn voor bepaalde individuen, voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn (noodzakelijke voedingsstoffen bijvoorbeeld).

Op basis van deze theorie ontdekte Dr. Nambudripad dat door een bijzondere stimulatie van de wortels van het sympathische zenuwstelsel een boodschap naar de hersenen kan worden gezonden die deze ertoe brengt de verkeerde waarneming van deze specifieke stof te herzien. Dit is te vergelijken met het terugstellen van een computer (de zgn. reset). Deze nieuwe boodschap zal definitief worden geregistreerd na de stimulatie van verschillende andere
punten via digitopunctuur/acupunctuur en de inachtneming door de patiënt van nauwkeurige regels gedurende enige tijd na de behandeling.
Deze "herprogrammering" vormt de kern van de eigenlijke NAET behandeling.
Na de behandeling is de incompatibiliteit, repulsie of "clash" van energiestromen verdwenen en wanneer de patiënt opnieuw in aanraking komt met de stof vertoont hij vaak geen spoor meer van allergie, gevoeligheid of intolerantie. Zo bestrijdt NAET de oorzaak van de allergie en niet de symptomen die er het gevolg van zijn.

Zelf ken ik vele goede verhalen van ouders die hun kind via Naet lieten diagnosticeren en behandelen en kan het daarom, net als bioresonantie, oprecht aanraden. Het enige waar ik persoonlijk een kanttekening bij wil plaatsen, is als er beweerd wordt dat Naet allergieen kan genezen. Op dit moment is er helaas nog steeds niet één methode die, bewezen, allergieen kan genezen. Als dat zo is, zal dat zeker groot (wereld) nieuws worden. De Nederlandse patientenvereningen volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet.

Meer info op www.naet.nl

Naar boven...

Orthomoleculaire voeding

Pas de laatste decennia is er meer aandacht gekomen voor de preventieve en curatieve aspecten van voeding in het algemeen en de micronutriënten in het bijzonder. Men spreekt hierbij van orthomoleculaire voeding en geneeskunde (o.v. en o.g.). Orthomoleculair betekent niets anders dan de juiste moleculen in de juiste hoeveelheden en in de juiste verhoudingen tot ons nemen, teneinde de biochemische processen in ons lichaam optimaal te doen verlopen, dan wel te herstellen.
In feite begint o.v. bij ons dagelijks eten. O.v. richt zich vooral op het in stand houden en optimaliseren van de lichaamsfuncties, de geneeskunde (o.g.) richt zich specifiek op het behandelen van patiënten met behulp van voeding en voedingssupplementen. Die behandeling kan zijn het weglaten van stoffen die een negatieve invloed hebben op de patiënt, danwel het toevoegen van stoffen die een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van de ziekte.

Naar boven...

Homeopathie

Sommige kinderen hebben baat bij homeopathie en hebben na een behandeling minder klachten, sommigen komen na een behandeling helemaal van hun eczeem af. Het is een zachte en effectieve geneeswijze, zonder vervelende bijwerkingen.

 Een aantal middelen die je zelf kan proberen:

Cardiflor van VSM bevat Cardiospermum, dit helpt tegen de jeuk. Sommigen kinderen reageren hier goed op, sommigen juist allergisch. (Neem in iedergeval geen Cardiflorzalf want deze bevat wolvet en geeft meestal de allergische reactie, de emulsie en creme bevatten geen wolvet).

Probeer iets nieuws altijd op een klein stukje huid uit: je ziet hiermee goed wat er gebeurt en zo kan je dit vergelijken met de niet behandelde huid.

 

Voor een echte homeopatische behandeling is het altijd het beste om een afspraak te maken bij een erkend klassiek homeopaat. Deze kun je vinden op de site van de NVKH.

Een klassiek homeopaat zal altijd kijken naar het hele kind, of er bijvoorbeeld nog andere klachten zijn en naar wanneer en eventueel waarom het eczeem ontstaan is (erfelijkheid, invloed van vaccinaties, voeding). Hij houdt daar rekening mee in het voorschrift. Door deze ‘totaal-aanpak’ kan een homeopathisch geneesmiddel niet alleen de klacht verbeteren maar ook een positieve uitwerking hebben op andere zaken, zoals op de weerstand of op de ontwikkeling van je kind. De homeopaat houdt dus rekening met de hele constitutie van het kind en zal begeleiding geven bij het behandelingsproces.

 

Naar boven...

Chinese zalven

Behandeling bij een Chinese arts lijkt vaak de oplossing voor een voorheen onoplosbare eczeem situatie. Maar....in de zalven van veel Chinese artsen zitten (sterke) hormoonpreparaten. Veel Chinese artsen ontkennen dit en het wordt vaak NIET op de verpakking gemeld. Zeker ene dokter uit Rotterdam is bekend om het misleiden van mensen. Ondanks dat hij af en toe gedagvaard wordt en dan beterschap belooft, gaat hij gewoon door met zijn praktijken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Chinese kruiden
Recent onderzoek heeft aangetoond dat ook de kruiden van de Chinese geneeswijzen niet ongevaarlijk zijn. De consumentenbond heeft hier eind 2000 voor gewaarschuwd in haar editie "Gezond".

"Persoonlijk ken ik veel (te veel) slechte verhalen over Chinese artsen (sorry voor de goede artsen!) en zou je daarom met klem willen adviseren eerst andere alternatieve geneeswijzen te overwegen".

Naar boven...

De Bach Bloesem Remedies zijn genoemd naar hun ontdekker dr. Edward Bach. Het zijn 39 verschillende remedies (incl. de rescue remedie) en ze vormen samen een natuurlijke behandelmethode, die heel gemakkelijk toe te passen is.
Ze zijn gemaakt van planten, struiken en bomen (op 1 na), hebben geen bijwerkingen en zijn onbeperkt te gebruiken. Ze zijn geschikt voor volwassenen, kinderen en babies.
Uitgangspunt is dat de werkelijke oorzaak van ziekte volgens Bach ligt in het gevoelsleven van de mens. Velen van ons hebben last van angst, boosheid, onzekerheid, eenzaamheid enzovoort. We weten niet altijd raad met onze gevoelens en emoties en als dit lang aanhoudt, kunnen we er letterlijk ziek van worden en allerlei lichamelijke klachten krijgen.
De Bach bloesem remedies helpen ons die eigenschappen en emoties, waar we problemen door ondervinden, te accepteren en in positieve zin te benutten. Niet door de onderdrukking, maar door versterking van de bijhorende positieve boodschap. Zo wordt de balans tussen lichaam en geest hersteld.
De Rescue Cream van Bach Bloesems kan heel goed voor een eczeemhuid gebruikt worden, bijvoorbeeld bij open eczeem.

Naar boven...

Touch For Health is een vorm van kinesiologie.
Kinesiologie is een therapeutische methode waarbij met specifieke manuele spiertesten in het geheugen van het lichaam de onbalansen in de gezondheid worden opgespoord en indien mogelijk worden verholpen. Specialistische kinesiologie gaat ervan uit dat d.m.v. spiertesten de reactie van het motorische zenuwstelsel is te meten op een sensorische stimulans. Specialistische kinesiologie is een methode met het uitgangspunt dat structurele, psychische en chemische factoren onlosmakelijk samenwerken. Specialistische kinesiologie is een verzamelnaam voor allerlei specialismen binnen de toegepaste kinesiologie zoals edu-kinesiologie, chakra-kinesiologie, hersenfunctie-kinesiologie en gedrags-kinesiologie.
Bij al deze specialismen is de wijze van diagnose stellen overeenkomstig: het gebruik van manuele spiertesten om in het lichaam te achterhalen wat er precies aan de hand is. Bij specialistische kinesiologie is deze wijze van diagnose stellen uiterst betrouwbaar en nauwkeurig en daardoor niet vergelijkbaar met allerlei soorten manuele spiertesten die op ondeskundige wijze worden ingezet om een of andere keuze vast te stellen.
Touch for Health, letterlijk 'aanraking voor gezondheid' heeft als doel het verbeteren van onze lichamelijke en emotionele houding. Er is ontdektt dat onze wervelkolom en de skeletspieren hierbij de grootste rol spelen. Door hierop te werken prikkelt men het zelfhelend vermogen van het lichaam en komt het lichaam weer in balans. TfH werkt zowel preventief als curatief. Hoe werkt het? Een spier in rustspanning kan zonder moeite in een bepaalde positie gehouden worden, zelfs als er een lichte druk op uitgeoefend wordt. Door middel van dit soort spiertesten kan men zien of er een onbalans is in het lichaam. De oorzaak van deze onbalans kan liggen op het gebied van: structuur (verkeerde houding), chemie (voeding, additieven, medicijnen) en psyche (emoties).

Naar boven...