De volgende artikelen zijn rechts te lezen:

Wat is eczeem?

Wat kan de oorzaak zijn van eczeem?

 
 
 

Wat is eczeem?

Eczeem is een huidziekte, die wordt gekenmerkt door een ontstekingsreactie van de huid. Een combinatie van factoren speelt een rol bij het ontstaan ervan. De verschijnselen van ontsteking zijn roodheid, zwelling en warm aanvoelen van de huid. Daarnaast zijn andere typische kenmerken van eczeem: vochtblaasjes, vochtafscheiding ("natten"), schilfers en krabeffect. Aangezien eczeem altijd in meer of mindere mate jeukt, krabt iedereen hieraan. Door het wrijven en krabben wordt het eczeem mede in stand gehouden. Een kenmerk van eczeem is dat vele van de hier bovengenoemde verschijnselen naast en na elkaar aanwezig kunnen zijn.
Eczeem kan grofweg in 2 categorieën onderverdeeld worden: acuut en chronisch.
Andere namen voor eczeem zijn constitutioneel eczeem, dauwworm, atopisch eczeem, dermatitis.

Ondanks dat de namen atopisch en constitutioneel vaak willekeurig door elkaar gebruikt worden, is er wel een verschil. Constitutioneel betekent: oorzaak van eczeem ligt in constitutie (aanleg). Atopie betekent: erfelijke aanleg om antistoffen aan te maken. Atopisch eczeem betekent dus een combinatie van eczeem als erfelijke aanleg én atopie, de aanleg om allergisch te reageren. Zo'n 80% van de mensen met constitutioneel eczeem zijn ook atopisch aangelegd. De andere 20% heeft geen aantoonbare IgE antistoffen.

Naar boven...

Wat kan de oorzaak zijn van eczeem?

Hoewel de aanleg voor eczeem erfelijk is, kunnen diverse factoren eczeem doen verergeren. Ten eerste de huid zelf: een eczeemhuid is meestal erg droog en raakt daardoor makkelijker geïrriteerd door kleding, bacteriën en andere irriterende stoffen. Daarnaast kunnen allergieën zorgen voor verergering van eczeem.
Eczeem kan helaas vele oorzaken hebben. Vaak is het probleem dat er meerdere dingen tegelijk meespelen, waardoor de juiste reden moeilijk te achterhalen is.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • voedselallergie (koemelk is vaak de grootste, soms de enige boosdoener);
  • allergie voor huisdieren;
  • allergie voor huisstofmijt;
  • allergie voor inhalatieallergenen;
  • allergie voor rook;
  • verandering van werk;
  • stress (Sinterklaas en Kerstperiode (mogelijk ook geprikkeld door kerstboom in huis));
  • overige emoties;
  • contactallergenen (na aanraking bepaalde stof);
  • en wellicht nog veel meer.

Het immuunsysteem dat verantwoordelijk is voor allergieën, is erg complex. Dat is een van de redenen dat men er nog niet voldoende van weet. Wat men denkt, is dat er bij atopische mensen twee onderdelen van het systeem (die Th1 en Th2 heten) niet in balans zijn. Atopische mensen reageren teveel via Th2. Dat betekent dat ze o.a. stoffen aanmaken die IgE heten die zorgen voor allergische reacties. Daarnaast zijn er ook problemen met de immuuncellen in de huid. Ook die lijken bij eczeem patiënten te hard hun best te doen.
Eczeem is helaas niet te genezen maar vaak wel terug te brengen of soms te voorkomen door een juist dieet of andere voorzorgsmaatregelen.
Probeer altijd in ieder geval zoveel mogelijk oorzaken uit te zoeken, hoe moeilijk dat soms ook is.

Naar boven...